Oskar Fredriks kyrka

 

 En mindre grupp ur Oskar Fredriks Vocalis sjunger den:

  • 19 september
  • 26 serptember
  • 17 oktober
  • 31 oktober
  • 14 november
  • 12 december, kl 11
  • 19 december